9 ສັນຍານເຕືອນເປັນໄຂເລືອດອອກ

9 ສັນຍານເຕືອນເປັນໄຂເລືອດອອກ
1. ມີໄຂ້ສູງເກີນ 38,5 ອົງສາ.
2. ເຈັບຫົວ ປວດອ້ອມຮອບຕາ ແລະ ຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍຫລາຍວັນ.
3. ປວດຕາມກ້າມຊີ້ນ ແລະ ຕົນຕົວ.
4. ມີຜື່ນແດງຂຶ້ນໜ້າ ຄໍ ແລະ ໜ້າເອິກເປັນຈຸດໆ.
5. ອາການຮຸນແຮງຈະຖ່າຍເປັນເລືອດ ແລະ ອາການບໍ່ຮຸນແຮງຈະຖ່າຍເປັນສີດຳ.
6. ຕັບໃຫຍ່ປວດໜ້າເອິກເບື່ອງຂວາປະມານ 3-4 ວັນ.
7. ປວດຮາກເບື່ອອາຫານ ບາງກໍລະນີເຈັບທ້ອງນຳ.
8. ລະບົບໄຫລວຽນເລືອດຜິດປົກກະຕິ ຊີບພະຈອນເຕັ້ນຊ້າລົງ.
9. ມີອາການຊັອກເປັນໄລຍະ.
ຖ້າຮູ້ສຶກມີອາການດັ່ງກ່າວນີ້ ຄວນເຂົ້າພົບໝໍທັນທີ ແລະ ກິນຢາຕາມໝໍສັ່ງເທົ່ານັ້ນ.

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!