ໃຊ້ຊີວິດຄົນດຽວໃນເຮືອນເກົ່າໆ 2 ປີ ຫລັງພໍ່ແມ່ແຍກທາງກັນ

ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ຂໍມາເລົ່າເລື່ອງທີ່ໜ້າສົງສານຂອງນ້ອງເຕີ້ຍ ເດັກນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ຊີວິດຄົນດຽວຢູ່ເຮືອນເກົ່າໆ ເປັນເວລາ 2 ປີ ຫລັງຈາກພໍ່ແມ່ແຍກທາງກັນ. ໂດຍເລື່ອງຊີວິດ ນ້ອງເຕີ້ຍ ຫວນຄືນອີກທັດສະນະໜຶ່ງຂອງຊີວິດ ເມື່ອເດັກຊາຍນ້ອຍຕ້ອງຢູ່ໃນກະເກົ່າໆຕາມລຳພັງ ພາຍຫຼັງທີ່ພໍ່ກັບແມ່ໄດ້ແຍກທາງກັນ ນ້ອງເຕີ້ຍ ນັກຮຽນຊັ້ນ ມ3 ແຕ່ໂຊກດີທີ່ຍັງມີຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນບ້ານໜອງສອງຫ້ອງ ຄ່ອຍແວະມາເບິ່ງ ໂດຍການດູແລແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ.

ຈາກການໂອ້ລົມກັບຄູສອນປະຈຳຫ້ອງ, ນາງ ນະລິນຍາ ປັນຍາຈິດ, ໄດ້ຮູ້ວ່າ ທ້າວ ເຕີ້ຍ ເປັນເດັກນ້ອຍ. ເປັນນັກຮຽນຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ, ເປັນເດັກທີ່ສຸພາບ, ມີນໍ້າໃຈ ງຽບ. ບໍ່ມັກຫຍຸ້ງກັບໃຜ ໃນແງ່ຂອງຊີວິດຄອບຄົວ ນ້ອງເຕີ້ຍອາໃສຢູ່ໃນຕູບ. ຄ້າຍຄືເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນຊົ່ວຄາວ ຢູ່ບ້ານທົ່ງວິຈິດ ຫ່າງຈາກໂຮງຮຽນປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ພໍ່ກັບແມ່ເເຍກກັນຢູ່

ແມ່ໄດ້ຍ້າຍກັບໄປບ່ອນບ້ານເກີດຂອງນາງໃນ ບຸລີລຳ ເອົາລູກສາວຫລ້າ ໄປນຳ. ສ່ວນພໍ່ກໍ່ກັບຄືນໄປຢູ່ບ້ານເດີມ ຢູ່ບ້ານ 155 ຫມູ່ 10 ສະພານຫີນ ເມືອງ ນາດີ ແຂວງ ປາຈີນບຸລີ ໂດຍໄດ້ຊວນນ້ອງນ້ອຍໄປອາໄສຢູ່ນຳ. ແຕ່ລາວປະຕິເສດທີ່ຈະໄປ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຍັງລື້ງເຄີຍກັບທີ່ພັກນີ້ ເຊິງຢູ່ຕັ້ງແຕ່ເດັກນ້ອຍ

ນາງ ອາຣັນຍາ ອູ່ນທອງ, ອຳນວຍການໂຮງຮຽນບ້ານໜອງສອງຫົງ ກ່າວວ່າ: “ປົກກະຕິແລ້ວ ນ້ອງເຕີ້ຍອາໄສຢູ່ເຮືອນຄົນດຽວ. ແລະ ຍັງມີນາຍບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງມາເບິ່ງແຍງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ. ສ່ວນພໍ່-ແມ່, ພໍ່ອາໃສຢູ່ຕ່າງບ້ານ, ເຊິ່ງບໍ່ໄກຈາກກັນຫຼາຍ, ແຕ່ຕິດພັນກັບນ້ອງເຕີ້ຍ. ຈາກການຢ້ຽມຢາມບ້ານຄັ້ງທໍາອິດ ພໍ່ຢູ່ທີ່ນີ້ຄືກັນ ແຕ່ຫຼັງຈາກຍ້າຍ ທາງໂຮງຮຽນກໍ່ຊ່ວຍນ້ອງເຕີ້ຍດ້ວຍການໃຫ້ເຂົ້າ. ອາຫານແຫ້ງ ແລະທຶນການສຶກສາ ແລະ ຕອນແລງກໍເອົາເຄື່ອງຂອງໄປໃຫ້ນ້ອງເຕ້ຍກິນ.”

ເຮືອນ ນ້ອງເຕີ້ຍ ເປັນເສົາໄມ້. ຫລັງຄາແລະຝາເຮືອນແມ່ນສັງກະສີ. ຢູ່ໃນຫ້ອງນັ້ນມີໂທລະພາບເກົ່າ, ຢູ່ໃນໂທລະພາບມີຮູບພໍ່ແມ່ຂອງ ເຕີ້ຍ ທີ່ຖ່າຍໃນວັນແຕ່ງງານ ແລະໝໍ້ເຂົ້າໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ. ພໍ່ຊື້ ຕັ້ງຢູ່ເທິງເນື້ອທີ່ 25 ຕາແມັດ ລາຄາ 12,000 ບາດ, ອ້ອມຮອບດ້ວຍເຮືອນນາຍບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານ ໂນດພົນ ງາມເຫລືອ, ເມືອງ ນາດີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ພະແນກສະຫວັດດີການເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຮືອນນ້ອງເຕີ້ຍ. ພ້ອມດ້ວຍຮັບ ນ້ອງເຕ້ຍ ຈາກໂຮງຮຽນບ້ານໜອງສອງຫ້ອງ ໄປພົບ ທ້າວ ສົມຫວັງ ເຈນກອງ ອາຍຸ 34 ປີ ພໍ່ຂອງລາວ

ພາຍຫຼັງທີ່ແຍກທາງກັນເກືອບ 2 ປີ, ເມື່ອພໍ່ກັບລູກໄດ້ພົບໜ້າກັນ, ນ້ອງເຕີ້ຍກໍກອດພໍ່ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມດີໃຈ. ສ່ວນນາງ ພອນນີ ຈັນປະເສີດ ອາຍຸ 28 ປີ, ແມ່ຂອງນ້ອງເຕີ້ຍ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ແຍກກັນກັບ ທ້າວສົມຫວັງ ໄດ້ກັບຄືນໄປແຂວງ ບຸລີລຳ ຊຶ່ງເປັນບ້ານເກີດຂອງຕົນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຍິນຂ່າວກໍພາກັນໄປເບິ່ງນ້ອງເຕີ້ຍ.

ນາງ ປານີ ປະຈັນທະ ນາຍບ້ານ ຫມູ່ 10 ບ້ານ ທົ່ງວິຈິດ ເປີດເຜີຍວ່າ: ທ້າວ ເຕີ້ຍ ອາໄສຢູ່ຄົນດຽວ ຢູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫຼັງພໍ່ແມ່ແຍກກັນກໍ ທ່ານ ສົມຫວັງ ພໍ່ໄດ້ກັບຄືນໄປມາ ແລະເອົາເງິນມາໃຫ້ລາວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍຫາຍໄປເກືອບຫນຶ່ງປີ.

ສ່ວນ ນ້ອງເຕີ້ຍ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ. ຍັງມີເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງແລະຫົວຫນ້າຍັງເບິ່ງແຍງ ຄ່ອຍໃຫ້ເຂົ້າໃຫ້ນ້ຳຕະຫຼອດ. ສໍາລັບ ນ້ອງເຕີ້ຍ ເປັນເດັກນ້ອຍ ດຸໝັ່ນເຊື່ອຟັງ, ເຂົ້ານອນ 8 ໂມງແລງ, ຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ, ແຕ່ງເຂົ້າ, ໄປໂຮງຮຽນ. ຖ້າມື້ໃດ ຕື່ນສວາຍ ແຕ່ງເຂົ້າບໍ່ທັນເວລາ ກໍຈະເອົາເຂົ້າມາໄປໃຫ້ ສ່ວນນ້ອງເຕ້ຍ ທີ່ບໍ່ຢາກຢູ່ກັບພໍ່ ເພາະ ພໍ່ມັກດື່ມເຫລົ້າ ອັນນີ້ອາດຈະເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ ນ້ອງເຕີ້ຍ ບໍ່ຢາກຢູ່ນຳ.

ທ້າວ ສົມຫວັງ ພໍ່ຂອງນ້ອງເຕີ້ຍ ເປີດເຜີຍວ່າ ສາເຫດທີ່ເລີກກັບແມ່ຂອງ ນ້ອງ ເຕີ້ຍ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ທັງສອງຄົນແມ່ນໄວໜຸ່ມໂຮງງານຜະລິດ. ຈົນມີລູກຮ່ວມກັນ 2 ຄົນ ເປັນຜູ້ຊາຍ 1 ຄົນ ແລະ ຍິງ 1 ຄົນ, ຕໍ່ມາກໍຈັບໄດ້ວ່າເມຍຂອງຕົນຫຼິ້ນ ຜູ້ຊາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ສາມາດທົນມັນໄດ້, ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ແຍກກັນ ພັນລະຍາໄດ້ກັບຄືນໄປເຮືອນຂອງນາງໃນ ບຸລີລຳ ແລະ ໄດ້ເອົາລູກສາວຫລ້າຂອງນາງໄປກັບນາງ.

ແຕ່ໜອງເຕ້ຍບໍ່ໄດ້ໄປ. ຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ບາງກອກ ແລະ ໄປໆມາໆ ແລະ ຈະພານ້ອງໄປຢູ່ນຳ, ແຕ່ນ້ອງເຕີ້ຍບໍ່ຢາກຢູ່ເຮືອນເກົ່າ. ຕໍ່ມາ, ໄດ້ກັບໄປຊອກວຽກເຮັດຢູ່ບ້ານນາດີ. ຈົນກ່ວາລາວໄດ້ຮັບວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ໃນກະສິກໍາ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍກັບມາເບິ່ງນ້ອງເຕີ້ຍອີກ.

ຂະນະທີ່ ທ່ານ ສຸລິຍາ ອຳມະຣອດ ວໍລະວັດ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງປາຈີນບຸລີ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົງການກາແດງແຂວງປາຈີນບຸລີ ໄດ້ມາຢາມເຮືອນ້ອງເຕີ້ຍ ພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍການສະຫນອງສິນຄ້າອຸປະໂພກ ໄປໃຫ້ນ້ອງເຕີ້ຍ ເພື່ອສືບຕໍ່ເປັນຂອງຂວັນ ແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈ

ທີ່ມາ: khoasod / kapook / Saiboon

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!