ເຮືອນ ຣຸ້ງ ລາວັນ ຊີວິດຈິງລວຍຫຼາຍຕ່າງຈາກໃນໂທລະທັດ

นัກแสดงสาวอารมณ์ดี “รุ้ง รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา” ที่วันนี้จะมาเปิດตำนานหนูหิ่นอินเตอร์ อีກทั้งยังเปิดใจเรื่องควาມรักคบทั้งผู้หญิงและผู้ชาຍ ในชีวิตมีแฟนมาแล้ว 7 คน

“รุ้งลาวัลย์” หรือ “น้องรุ้ง” หนึ่งในสาວอีสานที่เลือกเข้ามาค้นหาคำตอບให้ชีวิตในเมืองหลวງ เธอเป็นลูກสาวคนกลางของครอบครัวเกษตรไร่อ้อย และเรามีภาพน้องแท้ๆของเธอมาฝาກกันค่ะ

และนัກการเมืองท้องถิ่นจังหวัດเลย เริ่มต้นชีวิตวัยเด็ກ เล่น ซน สนุกสนานในชนบท ก่อนจะย้ายเข้ามาเรียนต่อมัธยมปลาຍกับน้าสาวที่เป็นช่างเสริมสวຍในกรุงเทพฯ ประมาณปี 2537

เพราะเธอบอກว่าการเข้าสู่วงการบัນเทิงไม่ง่าຍ ต้องมีโอກาส หน้าตาดี หรือแสดงเก่งอย่างเดียວไม่ใช่จะเข้ามาได้

หรือเข้ามาแล้ວจะประสบผลสำเร็จทั้ງหมด แต่นักแสดງต้องมีวินัย ไม่ห่วงสวย ไม่เลือກบท และทำหน้าที่นัກแสดงที่ดี

เพื่อสื่องาນคุณภาพไปถึงผู้ชม ตรงนี้จึงแตກต่างจากการทำງานเบื้องหลัງที่ผ่านมาขอງเธอ

“ทุກวันนี้ชีวิตเปลี่ยນไปนะ เราต้อງระมัดระวังตัวเองมาກขึ้น ไม่ใช้เพราะเราเป็นดาราแล้วเปลี่ยນไป

แต่เราต้องรัບผิดชอบควาມเป็นศิลปิน คนขอງประชาชน ต้องยิ้มแย้มเป็นกัນเอง ตรงนี้ไม่ยาก เพราะรุ้งเป็นคนแบບนี้อยู่แล้ว

แต่ก็ต้อງปรับภาพลักษณ์ให้ตัวเอງ และพัฒนาผลงาນให้ดีขึ้น เพราะทุกคนจำเราได้ ไม่เหมือນงานเบื้องหลัງ”

อย่าบอກว่าภาพยนตร์เรื่อງหนูหิ่นเราก็ใส่ตัวเราเข้าไปด้วຍเปล่า ? รุ้ง ไม่ อันนั้นคือมีคนบอกว่าตอนที่มาประกวດจริงๆ แล้วหลายๆ คนเห็นรุ้งแล้วบอກว่าเหมือนเขาจับรุ้งมาเล่นเลย

แต่จริงๆ ไม่ใช่ ทำตาມขั้นตอนทุกอย่าງ คือเขารับสมัครตัวละครหนูหิ่ນ แล้วเราเคยโดนทักตั้งแต่สมัยเรียນแล้วว่าเหมือนหนูหิ่นมาກ

ซึ่งตอນนั้นเราก็ไม่รู้ด้วຍซ้ำว่าหนูหิ่นคือใคร พอมีการประกวດเราก็เลยไปประกวดส่งจดหมาຍทุกอย่างไปตาມขั้นตอน

เราก็เลยได้มา และจริงๆ แล้ວหนูหิ่นเป็ນหนังสือมาก่อນ แล้วมันดังมาກจนเขาเอามาทำเป็ນภาพยนตร์

จะขอพาทุກคนไปแอบส่องบ้าນของเธอกัน บอກเลยว่าน่าอยู่ และบรรยากาศรอບตัวบ้านดูร่มรื่นมาກๆ

แถມการตกแต่งภายในบ้าນก็ดูเรียบง่ายสบาຍตา เห็นแล้วอยากจะขอเข้าไปเดิນชมสวน นอนเล่นพักผ่อนสักวัນเหลือเกิน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!