ເດັກນ້ອຍ 9 ປີ ອົດມື້ກິນມື້ ອາໃສຢູ່ຕູບກາງທົ່ງນາ

ອີກຫນຶ່ງເຍົາວະຊົນທີ່ບໍ່ມີຕົ້ນທຶນຄືກັບຄົນອື່ນ. ສຳລັບນ້ອງ “ຕ່າຍ” ກ່ອນໜ້ານີ້ມີຄົນໃນຊຸມຊົນ

ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ຕິດຕໍ່ກັບຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບການໄປຢ້ຽມຢາມ. ພົບກັບນ້ອງ ແລະພໍ່ຂອງນ້ອງ ອາໄສຢູ່ດິນ

ຂອງຊາວບ້ານໃຈດີທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນ ມີບ່ອນນອນ ເຊິ່ງນ້ອງ ເກັບໄມ້ເກົ່າ ຫຼືສັງກະສີມາເອົາ

ເຮັດເປັນກະແຕມນ້ອຍ, ໃຊ້ພຽງແຕ່ປົກຝົນເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງທ້າວ ເກນ ຜູ້ເປັນພໍ່ບອກວ່າຕົນບໍ່ມີ

ອາຊີບແມ່ນດຳລົງຊີວິດຕົ້ນຕໍຢູ່ໄຮ່ນາເຊັ່ນເກັບປາ ຫຼື ກົບ. ມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າອາຫານທໍາມະຊາດ

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບໍ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ. ອະດີດບ້ານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ເຂດ ມຊ ພາຍຫຼັງແມ່ຂອງນ້ອງ ໄດ້ຂໍແຍກທາງ.

ນ້ອງໄດ້ຖືກລ້ຽງດູໂດຍພໍ່ຂອງນາງສະເຫມີ. ບາງມື້ເກືອບບໍ່ມີຫຍັງກິນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພໍ່ຂອງນ້ອງບໍ່ມີຄວາມຮູ້

ການສຶກສາໃດໆທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລາວເຮັດວຽກ, ລາວບໍ່ມີລາຍຮັບ. ແລະທຶນພຽງພໍ

ໃຫ້ລູກສາວ ໄດ້ໄປຮຽນ ຄືກັບຄົນອື່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າເດັກນ້ອຍອາຍຸເກົ້າປີກໍ່ບໍ່ມີບັດປະຈໍາຕົວ. ສາທາລະນະຂອງຕົນເອງ

ເຖິງແມ່ນພາຍຫຼັງມີຂ່າວອອກມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ມາລົມກັນ. ແລະກະກຽມສະໜອງໂຮງຮຽນ

ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງ ຕ່າຍ ໄດ້ຮັບການຮໍ່າຮຽນຄືກັບຄົນອື່ນໆ ສ່ວນພໍ່ກາສີກໍມີຜູ້ໃຫຍ່ໃຈດີຕໍ່ເພິ່ນ.

ອາຊີບສໍາລັບລາວເພື່ອໃຫ້ລາວມີບ່ອນເຮັດວຽກເປັນແຫຼ່ງ ລວມທັງການໃຫ້ເຮັດເຮືອນໃຫມ່

ທັງສອງຍ້ອນວ່າ ເຮືອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ສາມາດນອນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ຜ່ານມາມີຊາວບ້ານ

ໄດ້ຊ່ວຍດູແລເຂົາເຈົ້າທັງສອງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍການມອບເຂົ້າ ແລະ ອາຫານວ່າງໃຫ້ ໄປກິນເຂົ້າກ່ອນ.

ຫຼັງຈາກນີ້, ຫຼາຍຄົນຫວັງວ່າທັງສອງຄົນຈະມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!