ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 7 ປີອາໄສຢູ່ກັບລຸງຂອງລາວ. ການເປັນຢູ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຕ້ອງອຶດຫິວ

ເລື່ອງລາວຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 7 ປີອາໄສຢູ່ກັບລຸງຂອງລາວ. ການເປັນຢູ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຕ້ອງອຶດຢາກອາຫານ, ນ້ອງ ເອັກ, ເດັກນ້ອຍທີ່ພໍ່ແມ່ໄດ້ແຍກກັນ. ອາໄສຢູ່ໃນຕູບເກົ່າກັບລຸງ

ທ່ານ ສຸເທບ, ຊາວບ້ານໂນນເບນ ຕຳບົນຊຽງເຄືອ ຈັງຫວັດສະກົນນະຄອນ ລຸງຂອງນ້ອງ ເອັກ ບອກວ່າ ລາວໄດ້ລ້ຽງຫລານຊາຍຄົນໜຶ່ງເມື່ອອາຍຸໄດ້ພຽງ 8 ເດືອນ ເພາະພໍ່ແມ່ຂອງນ້ອງ ເອັກ ໄດ້ແຍກກັນໄປ.

ສອງຊີວິດ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຕູບເກົ່າ, ສະພາບຊຸດໂຊມ, ລຸງພຽງເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຮັບເໝົາທົ່ວໄປ. ລາຍຮັບທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ບາງມື້, ທັງສອງຄົນກໍ່ຕ້ອງຂໍເຂົ້າເພື່ອລ້ຽງຊີບ. ໃນບາງມື້ທີ່ໂຊກດີ,ເພື່ອນບ້ານແບ່ງປັນອາຫານໃຫ້.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈາກການກວດກາພົບວ່າ ນ້ອງເອັກ ມີຮ່າງກາຍນ້ອຍຫຼາຍ. ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກເດັກນ້ອຍໃນອາຍຸດຽວກັນ ຢ້ານວ່າຂາດສານອາຫານ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງກວດກາ ແລະ ສົ່ງເຂົ້າສານອາຫານແຫ້ງ.

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!