ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 10 ປີ ຖືກແມ່ຖິ້ມ ພໍ່ກໍມາເສຍ ຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດຄົນດຽວ 2 ປີ ໃນເຮືອນກາງປ່າ

ຊີວິດຍັງບໍ່ຈົບ, ພວກເຮົາຕ້ອງຕໍ່ສູ້ຕາມທາງຂອງມະນຸດ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປານໃດ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຜ່ານມັນໄປໄດ້ ຖ້າຊີວິດຂອງເຈົ້າບໍ່ດີ. ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະປຽບທຽບກັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 10 ປີຈາກຫວຽດນາມ. ໃນເວລາທີ່ເຂົາໄດ້ມີຊີວິດຢູ່

ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ເດັກຊາຍ Dang Van Khuyen ດຳລົງຊີວິດຢູ່ບ້ານຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລາວເສຍແມ່ໄປຕອນຍັງນ້ອຍ ຈົນໃນທີ່ສຸດລາວໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນກັບແມ່ຕູ້.

ແລະເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນຫລັງໄມ້ນີ້ ສ່ວນພໍ່ຂອງລາວແມ່ນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ. ຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງໃຫຍ່, ຕ້ອງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ແມ່ຕູ້ລ້ຽງດູເດັກຊາຍ Dang Van Khuyen

ເດັກນ້ອຍທີ່ຮຽນດີ, ໄປໂຮງຮຽນ, ບໍ່ເຄີຍລົ້ມ. ໄດ້ຮັບເງິນສໍາລັບໂຮງຮຽນແລະຄ່າຮຽນຈາກພໍ່ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບຫຼັກພຽງອັນດຽວຂອງລາວ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກໍເກີດຂຶ້ນເມື່ອແມ່ຕູ້ຂອງລາວເສຍຊີວິດ.

ອາຍຸເຖົ້າ ບັງຄັບໃຫ້ລາວຢູ່ຄົນດຽວ. ແລະບໍ່ດົນເດັກຊາຍກໍໄດ້ຍິນຂ່າວຮ້າຍ. ສ່ວນໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ຮູ້ວ່າພໍ່ ຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ

ຊີວິດໂດດດ່ຽວຂອງເດັກຊາຍທີ່ບໍ່ມີຄອບຄົວເຫຼືອຢູ່. ລາວຕ້ອງພະຍາຍາມຢູ່ລອດດ້ວຍຕົວເອງ. ເຖິງວ່າຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກປານໃດກໍຕາມ, Dang Van Khuyen ກໍສາມາດດູແລຕົນເອງໄດ້.

ໃນທາງໄປໂຮງຮຽນບໍ່ວ່າຝົນຕົກຫນັກແລະແດດ ລາວຍັງໄປໂຮງຮຽນ, ບໍ່ເຄີຍຂາດ. ເຊິ່ງທາງໂຮງຮຽນເອງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງສະຖານະພາບຂອງເດັກຊາຍ ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່າຮຽນແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນເປັນກໍລະນີພິເສດກັບຊີວິດປົກກະຕິ.

ໃນສະໄໝຂອງເດັກຊາຍ Dang Van Khuyen ມັກຈະອອກໄປເກັບຜັກ ແລະອອກປ່າເພື່ອເຮັດອາຫານລ້ຽງຊີວິດ. ໜໍ່ໄມ້ເປັນສ່ວນປະກອບຫຼັກທີ່ເດັກຊາຍກິນເປັນປະຈຳ ເຊິ່ງເພື່ອນບ້ານຮູ້ຈັກກັນດີ.

ໄດ້ມາຊ່ວຍເດັກຜູ້ຊາຍຊ່ວຍໃຫ້ສະບຽງອາຫານ ເພື່ອໃຫ້ເດັກຊາຍມີອາຫານຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນກໍບໍ່ພໍໃຈ. ພະຍາຍາມຊອກຫາຄອບຄົວທີ່ພ້ອມທີ່ຈະຮັບລ້ຽງ.

ເດັກ Dang Van Khuyen, ແຕ່ເຂົາປະຕິເສດ ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ຂໍຢູ່ຄົນດຽວຈະສະດວກກວ່າ, ນອກນີ້, ຄູສອນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງຢູ່ເມືອງລານເຊີນເພື່ອໄປຮັບສົບ.

ພໍ່ກັບຄືນມາຝັງຢູ່ເຮືອນ, ອົງການລັດຖະບານຊ່ວຍໃນພິທີຝັງ. ສໍາເລັດ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!