ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ2ແລະນ້ຳຄານ3 ມີແຜນຈະເປິດປະຕູນ້ຳນອງ ເພື່ອລະບາຍນ້ຳ ເລີ່ມວັນທີ19-31/8/2022 ນີ້

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (ຜບ), ອີງຕາມການສະເຫນີຂອງ ຫົວຫນ້າບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ມະຫາຊົນມີລາຍລະອຽດວ່າ ໃນວັນທີ 19/08/2012 ທາງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2 ແລະ ນ້ໍາຄານ 3 ມີແຜນຈະ ເປີດປະຕູນໍ້ານອງ ເພື່ອລະບາຍນ້ໍາ ອອກຈາກອ່າງເກັບນາຂອງເຂື່ອນ, ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນລະດັບນ້ໍາຂອງເຂື່ ອນ ແມ່ນຢູ່ໃນ ລະດັບໃກ້ກັບລະດັບສູງສຸດ ທັງສອງໂຄງການ ໂດຍຈະປ່ອຍນອອກຕາມປະລິມານນ ໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 19/08/2012 ຫາ 31/8/2012 ນໍ້າຄານ 2 ປ່ອຍ 103 m/s ລວມທັງຜ່ານກົງຫັນຜະລິດໄຟຟ້າ, ນ້ໍາຄານ 3 ປ່ອຍ 155 m/s ລວມທັງຜ່ານກົງຫັນຜະລິດໄຝຝົ້າ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມສະພາບຕົວຈິງ.

src=”https://newsoftheday.club/wp-content/uploads/2022/08/ດດ.jpg” alt=”” width=”1392″ height=”1970″ class=”alignnone size-full wp-image-14546″ />

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!