ສັ່ງໂຈະ 3 ປ້ຳ ຍ້ອນຂາຍນ້ຳມັນເກີນລາຄາທີ່ກຳນົດ

ຫລວງນໍ້າທາ ສັ່ງ 3 ປໍ້າຢ່າງຖາວອນ ປໍ້ານໍ້າມັນສະຕາອອຍ ທົ່ງດີ, ຂົວຫົວ ແລະ ດອກຄູນ ເຫດຜົນຍ້ອນຂາຍເກີນລາຄາລັດກຳນົດ. ເຊີ່ງມີລາຍະອຽດດັ່ງນີ້:

– ອິງຕາມ: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຝຶກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ສະບັບເລກທີ່ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2010;

– ອິງຕາມ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ເລກທີ່ 331/ນຍ, ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2012;

• ອິງຕາມ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະກ່າບໍລິການ ເລກທີ່ 474/ນຍ,ວັນທີ 18/11/2021;

• ອິງຕາມ: ດໍາລັດສະບັບເລກທີ 508/ລບ, ລົງວັນທີ 4/12/2012 ວ່າດ້ວຍການກວດກາການຄ້າ;

ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າແຂວງຫລວງນ້ໍາທາ ໃນນາມຕາງຫນ້າຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະດ່າບໍລິການຂັ້ນແຂວງ ຂໍແຈ້ງມາຍັງ ທ່ານ ອັກຄະເດດ ສຸດທິບຸນໂນລາດ ເຈົ້າຂອງນ້ໍານ້ໍາມັນ ຈໍານວນ 03 ນໍ້າ ຊຶ່ງມີລາຍ ລະອຽດດັ່ງນີ້: ລRT ວິສາຫະກິດ | ບ້ານ ເມືອງ T ເລກທະບຽນ |T ລົງວັນທີ

ປໍ້ານໍ້າມັນ ສະຕາອອບ | ຫົວຂົວ | ຫລວງນໍ້າທາ | 895/ຈທວ | 13/1/2009 2 | ປໍ້ານໍ້າມັນ ສະຕາອອບ | ທົ່ງດີ | ຫລວງນ້ໍາທາ | 186/ຈທວ | 15/5/2012 | 02055506990
| ບໍ້ານໍ້າມັນ ສະຕາອອຍ ດອນຕູນ | ຫລວງນ້ໍາທາ | 898/ຈຫວ | 13/1/2009

ເຫດຜົນຂອງການໂຈະແມ່ນຍ້ອນ ທ່ານ ຣັກລະເດດ ສຸດທິບຸນໂນລາດ ເຈົ້າຂອງນ້ໍານ້ໍາມັນ ຈໍານວນ 03 ນໍ້າ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂາຍນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟເກີນລາດາທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງລາຄາກໍານົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ລົງແນະນໍາຕັກ ເດືອນຫຼາຍຕັ້ງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ລວມທັງການສ້າງບົດບັນທຶກການແນະນໍາຕັກເຕືອນເພື່ອໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ ທ່ານ ອັກ ຄະເຕດ ສຸດທິບຸນໂນລາດ ເຈົ້າຂອງນ້ໍານ້ໍາມັນ ຈໍານວນ 03 ນໍ້າ ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ບໍ່ຍອມເຊັນບົດບັນທຶກຕາມການແນະນໍາ,

ທ່ານ ຍັງສືບຕໍ່ຂາບລາຄາເກີນກໍານົດມາໂດຍຕະຫຼອດ ບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມລະບຽບການໂດຍສະເພາະໃນສະພາບບ້ານເມືອງກໍາລັງ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເປັນການສວຍໂອກາດໃຫ້ຕົນເອງ ປັ້ນປວນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນສັງຄົມມີຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະເສບ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສ້າງບັນຫາຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ເຊິ່ງຜິດຕໍ່ ລະບຽບກົດຫມາຍດັ່ງນີ້:

1. ກົດຫມາຍປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ມາດຕາ 34 ສິດຂອງຜູ້ສະຫນອງ ຂໍ້ທີ 1 ດໍາເນີນທຸລະກິດ ການຜະລິດ ການຈາ
ຫນ່າຍ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ( ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວພັດບໍ່ປະຕິບັດຕາມ); 2. ດໍາລັດເລກທີ່ 331/ນຍ ໃນມາດຕາ 41 ພັນຍາະຂອງນ້ໍານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ຂໍ້5 ຄາບນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟຕາມລາຄາ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!