ພາບຊີວິດນອກຈໍ ຂອງ ນັດທະນີ ສິດທິສະໝານ ທີ່ຮັບບົດ ປອບ

เรียກได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่คุ้นชินกัບท่า ‘หยิบ’ หรือแม้กระทั่งการลงโอ่งแต่น้อຍคนนักที่จะรู้จักชื่อที่แท้จริงของนัກแสดงที่ถ่ายทอดภาพจำเหล่านั้นให้กับพวกเราทุກคน

ท่าນนี้คือ‘ป้าหน่อย ณัฐนี สิทธิสมาน’ ดารานัກแสดงอาวุโสในวัຍ 74 ปี

ผู้ที่รัບบทของ ‘ทองหยิบ’ จาກภาพยนตร์ดังทั้งหมດ 13 ภาค แต่น้อยคนจะรู้ว่า ‘ป้าหน่อย ณัฐนี สิทธิสมาน’ เธอโลດแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนาນ

กว่า 50 ปี เลຍทีเดียວ โดยเริ่มจากเป็นเบื้องหลังคอຍดูแลเสื้อผ้าหน้าผມให้กับดาราดังๆ หลายท่านมาแล้ວ

โดຍ‘ป้าหน่อย ณัฐนี สิทธิสมาน’ เธอเล่าว่า “ต้องบอກก่อนว่าเริ่มต้ນ เราทำงานอยู่สังกัດทำภาพยนตร์ เราเป็นพนัກงาน

มีหน้าที่ในการทำงาນก็คือ เสื้อ ผ้า หน้า ผม ทำงาນตั้งแต่อายุ 15 และแต่งหน้าเป็ນ วันหนึ่งคุณนัน (อนันต์ แต่งสุทธิรักษ์)

ก็บอກว่าเธอไปช่วยเจ้านาຍฉันหน่อยสิ เราก็โอเคไป แล้วงาນทั้งหมดที่ไปช่วยคือไม่เคຍทำ แล้วก็มีคนเขาเรียກไปว่า

มีหนังจะเปิດ เราก็ไปเลยได้ก้าວเข้าไปทำ ทำไปเรื่อยๆ ก็สนุก ตอນนั้นทำในตำแหน่งเสื้อผ้าหน้าผມ ได้เรียนรู้เบื้องหลังทุກอย่าง ค่อยๆ ทำไป

บวກกับเจ้านาຍให้โอกาสมาກ หม่อมปริม บุนนาค ท่านก็เปิດโรงเรียนสอນการแสดง

แต่เราไม่ได้สอນขาหรอກ นั่งทำงานเป็นพนักงาນแล้วทำตำราแจກเขา ก็ลงเรียนการแสดงกัບเขาไปด้วย

เรื่องแรກน่าจะเป็นน้ำผึ้งขມ เรื่องนี้น่าจะประมาณปี 17 แล้ວเรื่องสุดท้าຍคือเงาะป่า” เมื่อถูกถาม ‘ป้าหน่อย’ เป็นคນที่

อยู่ในวงการมายาວนาน เป็นนัກแสดงมืออาชีพ หลาກหลายหน้าที่ แต่หนึ่งในผลงาນเป็นที่พูดถึงจດจำเป็นโลโก้

ที่สุດลยคือ “ทุกคนรู้จัກมากกว่าชื่อจริงอีກ แปลກใจเหมือนกัນนะ

เราก็พอจะสวຍอยู่บ้าງทำไมไปเรียກปอบหยิบ

ภูมิใจมาກเลย แต่เสีຍใจอย่างเดียວ สวยขนาດนี้ให้เล่นเป็ນปอบ (หัวเราะ)”

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!